UA Shorts. Young cinema of Ukraine

24 August 2018, Fri. 21:00
Кинопанорама Kyiv, Shota Rustaveli Street 19
from 2.42 EUR
from 2.42 EUR

Gallery

UA Shorts. Young cinema of Ukraine in Kyiv - photo #1 picture
UA Shorts. Young cinema of Ukraine in Kyiv - photo #2 picture
UA Shorts. Young cinema of Ukraine in Kyiv - photo #3 picture
UA Shorts. Young cinema of Ukraine in Kyiv - photo #4 picture

About event

Why go to UA Shorts. Young cinema of Ukraine?

1. Ukrainian cinema - to be
2. Follow the cinema of young filmmakers from the first works to the full meter
3. Interesting, versatile film productions about us and our lives

On August 24, a cinema show of the young Ukrainian cinema UA Shorts will take place.

In the program:
"Krivyanka" (comedy, Ukraine, 2016, 20 min)
Director: Arkady Nepitalital
Cast: Ivan Blindar, Maria Svyzhinskaya, Zakharia Novitsky, Daria Polunina

"Realities" (comedy, Ukraine, 2013, 18 min)
Director: Alexander Onufriyev
Cast: Svetlana Bragin, Natalia Lelyukh, Diana Gorda, Katerina Shevchenko, Sofia Lelyukh, Elena Shverk, Sergei Korshikov, Maxim Votintsev, Yaroslav Gurevich, Sergey Bulin

Mandragora (Ukraine, 2015, 27 min)
Director: Marysya Nikitiuk
Cast: Kateryna Varchenko, Rima Zyubina, Oleg Primogennov, Sergei Malyuga, Sergei Brestovsky, Alina Skoryk, Dmitry Sova

«The taste» (Ukraine, 2015, 10 min)
Director: Vladimir Zayets
Cast: Vladimir Zayets, Igor Rubashkin, Oles Vlasov, Apolinariya Rubashkina, Alexander Andrusenko, Tamara Plašenko, Varvara Rubashkina, Valentin Kasyan, Viktoriya Karpinskaya, Olena Tkacheva, Andriy Kronlevsky.

"Without You " (drama, Ukraine, 2016, 15 min)
Director: Nariman Aliyev
Cast: Fevzi Billyalov, Ramzi Billyalov

"Squares" (comedy, Ukraine, 2016, 5 min)
Director: Oleg Filipenko
Cast: Ostap Stupka, Eugene Caporin, Oksana Artemenko, Marina Artemenko

"Robbery" (action film, Ukraine, 2013, 30 min)
Director: Mikhail Lukyanenko
Cast: Sergey Vakulenko, Yevgeny Morgun, Olga Shchelkunova, Larisa Lunin, Ira Mishina, Svetlana Fevralova, Dmitry Ustinov, Vanya Belyavets, Denys Sklyarenko, Andriy Solonyak, Polina Korobova, Igor Kostromin

Similar events

A State of Trance 900: Lifting You Higher 22 June 21:00, Sat A State of Trance 900: Lifting You Higher Kyiv, International Exhibition Center Don't wish 22 June A State of Trance 900: Lifting You Higher International Exhibition Center Buy Silent movie and jazz. Big City Lights 17 February 20:00, Sun Silent movie and jazz. Big City Lights Kyiv, House of Architect from 5.3 EUR Silent movie and jazz. Big City Lights Don't wish 17 February Silent movie and jazz. Big City Lights House of Architect Buy UPARK 2019 UPARK 2019 3 Events UPARK 2019 16.07 - 18.07.2019