Thomas Mraz 01 December 20:00, Sun Thomas Mraz Dnipro, Rio club from 13.33 EUR Thomas Mraz Don't wish 01 December Thomas Mraz Rio club Buy Brennan Savage 06 December 20:00, Fri Brennan Savage Kyiv, MonteRay Live Stage from 13.33 EUR Brennan Savage Don't wish 06 December Brennan Savage MonteRay Live Stage Buy Thomas Mraz 28 November 20:00, Thu Thomas Mraz Kyiv, ATLAS from 13.33 EUR Thomas Mraz Don't wish 28 November Thomas Mraz ATLAS Buy