Lenny Kravitz 13 June 19:00, Sat Lenny Kravitz Kyiv, Palace of sports Don't wish 13 June Lenny Kravitz Palace of sports Buy Lindemann 06 March 19:00, Fri Lindemann Kyiv, Stereo Plaza Don't wish 06 March Lindemann Stereo Plaza Buy Jamala 11 April 19:00, Sat Jamala Kyiv, CARIBBEAN club from 26.33 EUR Jamala Don't wish 11 April Jamala CARIBBEAN club Buy The Exploited 19 April 19:00, Sun The Exploited Kyiv, ATLAS from 18.33 EUR The Exploited Don't wish 19 April The Exploited ATLAS Buy