Evanescence 20 September 20:00, Fri Evanescence Kyiv, Stereo Plaza from 41.67 EUR Evanescence Don't wish 20 September Evanescence Stereo Plaza Buy