Olya Polyakova. Club opening 15 December 22:00, Sat Olya Polyakova. Club opening Odessa, Ministerium Club from 18.18 EUR Olya Polyakova. Club opening Don't wish 15 December Olya Polyakova. Club opening Ministerium Club Buy