BEZ OBMEZHEN 27 June 19:00, Thu BEZ OBMEZHEN Odessa, Summer theater Morvokzal from 6.67 EUR BEZ OBMEZHEN Don't wish 27 June BEZ OBMEZHEN Summer theater Morvokzal Buy Olya Polyakova 24 August 20:00, Sat Olya Polyakova Odessa, Summer theater Morvokzal from 11.67 EUR Olya Polyakova Don't wish 24 August Olya Polyakova Summer theater Morvokzal Buy Іrina Fedishin 28 June 19:00, Fri Іrina Fedishin Odessa, Summer theater Morvokzal from 6.67 EUR Іrina Fedishin Don't wish 28 June Іrina Fedishin Summer theater Morvokzal Buy Dzidzio 02 August 20:00, Fri Dzidzio Odessa, Summer theater Morvokzal from 6.67 EUR Dzidzio Don't wish 02 August Dzidzio Summer theater Morvokzal Buy Christina Soloviy 28 July 20:00, Sun Christina Soloviy Odessa, Summer theater Morvokzal from 6.67 EUR Christina Soloviy Don't wish 28 July Christina Soloviy Summer theater Morvokzal Buy Christina Soloviy 27 November 19:00, Wed Christina Soloviy Kherson, KKZ "Uvileynyi" from 7.33 EUR Christina Soloviy Don't wish 27 November Christina Soloviy KKZ "Uvileynyi" Buy Olya Polyakova 30 November 19:00, Sat Olya Polyakova Kherson, KKZ "Uvileynyi" from 18.33 EUR Olya Polyakova Don't wish 30 November Olya Polyakova KKZ "Uvileynyi" Buy