Olya Polyakova 14 April 16:00, Sun Olya Polyakova Odessa, Odessa Academic Theatre of Musical Comedy from 18.18 EUR Olya Polyakova Don't wish 14 April Olya Polyakova Odessa Academic Theatre of Musical Comedy Buy Valery Zhidkov 05 April 19:00, Fri Valery Zhidkov Kherson, KKZ "Uvileynyi" from 6.06 EUR Valery Zhidkov Don't wish 05 April Valery Zhidkov KKZ "Uvileynyi" Buy Olya Polyakova 14 April 19:00, Sun Olya Polyakova Odessa, Odessa Academic Theatre of Musical Comedy from 15.15 EUR Olya Polyakova Don't wish 14 April Olya Polyakova Odessa Academic Theatre of Musical Comedy Buy Olya Polyakova 13 April 19:00, Sat Olya Polyakova Kherson, KKZ "Uvileynyi" from 15.15 EUR Olya Polyakova Don't wish 13 April Olya Polyakova KKZ "Uvileynyi" Buy Duke Time 14 April 19:00, Sun Duke Time Kherson, KKZ "Uvileynyi" from 3.64 EUR Duke Time Don't wish 14 April Duke Time KKZ "Uvileynyi" Buy