Ulichnaya Eda. BBQ 13 October 11:00, Sat Ulichnaya Eda. BBQ Art-zavod Platforma, Kyiv from 100 UAH Ulichnaya Eda. BBQ Don't wish 13 October Ulichnaya Eda. BBQ Art-zavod Platforma Buy