Freestyle 03 November 19:00, Sat Freestyle Chernihiv theater of Shevchenko, Chernigiv from 150 UAH Freestyle Don't wish 03 November Freestyle Chernihiv theater of Shevchenko Buy Garik Krichevsky 26 October 19:00, Fri Garik Krichevsky Chernihiv theater of Shevchenko, Chernigiv from 250 UAH Garik Krichevsky Don't wish 26 October Garik Krichevsky Chernihiv theater of Shevchenko Buy Lisztny battalion 14 December 19:00, Fri Lisztny battalion , Priluky from 140 UAH Lisztny battalion Don't wish 14 December Lisztny battalion Buy Lysapetny battalion 15 December 19:00, Sat Lysapetny battalion , nezhin from 140 UAH Lysapetny battalion Don't wish 15 December Lysapetny battalion Buy Lisapetny Battalion 19 December 19:00, Wed Lisapetny Battalion Chernihiv theater of Shevchenko, Chernigiv from 140 UAH Lisapetny Battalion Don't wish 19 December Lisapetny Battalion Chernihiv theater of Shevchenko Buy