Chamber Plaza, Events and tickets

Kyiv, vulytsya Velyka Zhytomyrsʹka, 33