Chamber Plaza: schedule and tickets

Kyiv, vulytsya Velyka Zhytomyrsʹka, 33