Zhivot: schedule and tickets

Kharkov, Kulykivska St, 6

Closest events

YUKO 23 September 19:00, Wed YUKO Kharkov, Zhivot from 8.33 EUR YUKO Don't wish 23 September YUKO Zhivot Buy Istochnik 12 November 19:00, Thu Istochnik Kharkov, Zhivot from 11.67 EUR Istochnik Don't wish 12 November Istochnik Zhivot Buy Uvula Uvula 4 Events Uvula 11.02 - 14.02.2021 Uvula 11 February 19:00, Thu Uvula Kharkov, Zhivot from 10 EUR Uvula Don't wish 11 February Uvula Zhivot Buy Sonic Death 06 March 19:00, Sat Sonic Death Kharkov, Zhivot from 8.33 EUR Sonic Death Don't wish 06 March Sonic Death Zhivot Buy