Dynamo Stadium, Events and tickets

Kyiv, Mykhaila Hrushevskoho St, 3