DK im. T.G. Shevchenko, Events and tickets

borodjanka, st. Parkova, 1