Dovzhenko Centre, Events and tickets

Kyiv, Vasylkivska st. 1