Камерна сцена на Позняках, Events and tickets

Київ, прт-т Григоренка 26а