Камерная сцена на Позняках, Events and tickets

Киев, прт-т Григоренко 26а