Grand Hall "Khreshchatyk", Events and tickets

Kyiv, Kiev, st. Khreshchatyk, 14