Grand Hall "Khreshchatyk", Events and tickets

Kyiv, Kiev, st. Khreshchatyk, 14

Closest events

RIHANNA (hot party) 05 July 20:00, Fri RIHANNA (hot party) Kyiv, Grand Hall "Khreshchatyk" from 12.09 EUR RIHANNA (hot party) Don't wish 05 July RIHANNA (hot party) Grand Hall "Khreshchatyk" Buy