24-pay-mark Created with Sketch.

Grand Hall "Khreshchatyk"
Kyiv, Kiev, st. Khreshchatyk, 14