Manufactory Rosenthal, Events and tickets

Zaporijya, vulytsya Svyatoho Mykolaya, 6