Rozarium Natsionalʹnoho botanichnoho sadu im.M.M.Hryshka, Events and tickets

Kyiv, Timiryazevskaya 1 street, Kyiv