Podillya stadium, Events and tickets

Khmelnitsky, Proskurivska street, 73