Zorya: schedule and tickets

Vinnitsa, Zamostanskya 2