24-pay-mark Created with Sketch.

ДОДАТКОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ЩОДО ОКРЕМОГО ПОРЯДКУ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРИДБАНІ КВИТКИ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:


Квиток — документ який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача (Покупця) на одноразове відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Організатора (вхідний Квиток), в тому числі Електронний квиток.
Захід — культурно-видовищний захід, у тому числі але не виключно театральний спектакль, концерт, циркова вистава, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання, тренінг та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка. Захід проводиться Організатором.
Номінальна вартість квитка — вартість Квитка встановлена Організатором та сплачена Покупцем, без урахування Супутніх послуг (Сервісного збору) та Додаткових послуг.
Покупець — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа яка придбала Квиток на Захід.
Основна Публічна оферта — це публічний договір (Оферта) який розміщений за інтернет посиланням: https://concert.ua/page/offer / https://ukrticket.com.ua/page/offer / https://parter.ua/page/offer
Агент — юридична особа за законодавством України, яке надає Покупцям Супутні послуги від свого імені, а при укладенні правочинів на надання Видовищних послуг шляхом продажу квитків – виступає від імені, під контролем, в інтересах та за рахунок Організатора:
  • - ТОВ «ПРИВІТ БІЛЕТ» (Код ЄДРПОУ – 43018550);
  • - ТОВ «КОНЦЕРТ ЮА» (Код ЄДРПОУ – 41805984);
  • - ТОВ «СЛУХ-МЕДІА» (Код ЄДРПОУ – 43019560);
  • - ТОВ «БІЛЕТІК» (Код ЄДРПОУ – 43915844).

ПЕРЕДУМОВИ:


1. Передумовами для укладення даного Додаткового публічного договору до Публічної оферти (надалі – «Договір» та/або «Оферта») - є надзвичайно непередбачувана ситуація в Україні (введення військового стану та повномасштабні військові дії), всі ці фактори унеможливлюють будь-які заплановані дії щодо проведення будь-яких Заходів.
2. Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою), яка адресована невизначеному колу осіб, які придбали у одного із Агентів Квиток на Захід, укласти Договір на викладених в ньому умовах.
3. Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає стороною за Договором та зобов'язується виконувати всі його умови.
4. Дана Оферта є невід’ємною частиною Основної Публічної оферти та вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://concert.ua/uk/profile/tickets є безстроковою та діє до моменту її відкликання Агентом.
5. Місцем укладення цього Договору сторони визначають місцезнаходження Агента.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Даний Договір (Оферта) вносить зміни до Основної Публічної оферти (припиняє) та регламентує умови та порядок поверненню грошових коштів (Номінальної вартості) за придбані Квитки на Захід, а також права та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента, Організатора та Покупця.
1.2. Повернення грошових коштів Покупцю, проводиться Агентом тільки в разі:
- наявності в нього грошових коштів, отриманих ним від реалізації Квитків на Захід Організатора та/або надані Організатором;
- виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий Акцепт, а також Акцепт на інших умовах не допускається.
1.3. Подання заявки яка розміщена за інтернет посиланням https://concert.ua/uk/login (надалі – Заявка на повернення), Покупцем свідчить про укладення між ним та Агентом цього Договору на вказаних в ньому умовах, також Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, такі умови йому зрозумілі, і він зобов’язується їх належним чином і в повному обсязі дотримувати й виконувати їх. Це означає, що дана Оферта повністю й добровільно прийнята (Акцептована) Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті з моменту подання вищезазначеної заявки.
При цьому умови Основної Публічної оферти щодо порядку повернення грошових коштів – припиняють свою силу, а Сторони в подальшому керуються виключно умовами даної Оферти. Також Покупець підтверджує, що Агент в повному обсязі виконав перед Покупцем всі свої зобов’язання за Основною Публічною офертою. Покупець Акцептуючи дану Оферту підтверджує відсутність будь-яких в тому числі фінансових претензій до Агента.
1.4. Оферта повністю й добровільно прийнята (Акцептована) Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті з моменту подання в особистому кабінеті Заявки на повернення.
1.5. Позасудовий (добровільний) порядок повернення Покупцю грошових коштів за придбані Квитки - можливий лише в порядку та на умовах встановлених цією Офертою.
1.6. Приймаючи цю Оферту, Покупець гарантує досягнення ним повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства.
1.7. Умови цієї Оферти дійсні для всіх Покупців які придбали Квиток на Захід в незалежності від того яким чином вони придбали Квиток у Агента (оплата через веб-сайт Агента, в стаціонарних касах з продажу квитків чи в будь-який інший спосіб).
1.8. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.
1.9. У випадку суперечності пунктів даного Договору з іншими положенням Основної Публічної оферти Сторони домовилися, що зазначені пункти мають переважну силу перед іншими положеннями Основної Публічної оферти.
1.10. Повернення Покупцям грошових коштів за придбані Квитки здійснюється за рахунок отриманих Агентом грошових коштів від реалізації Квитків на Захід Організатора.
1.11. Агент виконує умови щодо повернення грошових коштів Покупцям тільки в разі наявності в нього грошових коштів, отриманих ним від реалізації Квитків на Захід Організатора та/або надані Організатором (про наявність та/або відсутність наданих Організатором грошових коштів Агент повідомляє Покупця шляхом інформування по СМС та/або доступне в особистому кабінеті клієнта)..
1.11.1. В разі якщо Організатор не надав Агенту грошові кошти в розмірі необхідному для повернення Клієнтам грошових коштів за придбані Квитки на Захід Організатора, Агент не зобов’язаний здійснювати таке повернення.

2. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ


2.1. Даний порядок передбачає можливість вибору Покупцем одного із запропонованих Агентом варіанту повернення грошових коштів сплачених за придбаний Квиток.
2.1.1. Даний вибір Покупець здійснює під час подачі Заявки на повернення.
2.1.2. Покупець прийнявши один із варіантів повернення грошових коштів сплачених за придбаний Квиток не може його змінити. Обраний варіант є остаточним.
2.2. Агент повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг ні Організатором, ні Агентом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем. За жодних обставин розмір сплачених Супутніх послуг (Сервісного збору) та Додаткових послуг – не повертається.
2.3. Опис запропонованих варіантів:
2.3.1. Варіант №1 (для тих хто потребує негайного повернення грошових коштів):
Даний варіант доступний лише за наявності згоди Організатора, та може бути НЕдоступний на деякі Заходи (про наявність та/або відсутність наданих Організатором грошових коштів Агент повідомляє Покупця шляхом інформування по СМС та/або доступне в особистому кабінеті клієнта).
- Агент повертає Покупцю 70% (сімдесят відсотків) від Номінальної вартості придбаного Квитка протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів (за умови надання Організатором згоди та необхідної суми грошових коштів). При цьому Покупець вважається таким, що відмовився від свого майнового права на решту в розмірі 30% (тридцять відсотків), у порядку передбаченому ч.3 ст. 12, ст. 347 Цивільного кодексу України.
Даний розрахунок між Сторонами є фінальним, жодних інших платежів на користь Покупця ні Організатор, ні Агент – не здійснюють, при цьому розмір сплачених Супутніх послуг (Сервісного збору) та Додаткових послуг – не повертається.
Даний варіант зумовлений тим, що на даний час Організатор та Агент немає необхідної суми грошових коштів.
2.3.2. Варіант №2 (передати сплачені грошові кошти на підтримку Українських військових (Збройних Сил України, сил територіальної оборони) та/або постраждалим від військових дій на Україні):
- Покупець відмовляється від грошових коштів (права вимоги), які сплачені ним за придбані Квитки на користь Агента, який в свою чергу зобов’язується перерахувати ВСІ отримані грошові кошти на підтримку Українських військових (Збройних Сил України, сил територіальної оборони) та/або постраждалим від військових дій на Україні).
В даному випадку Покупець вважається таким, що відмовився від свого майнового права на всі сплачені грошові кошти, у порядку передбаченому ч.3 ст. 12, ст. 347 Цивільного кодексу України.
Даний розрахунок між Сторонами є фінальним, жодних інших платежів на користь Покупця ні Організатор, ні Агент – не здійснюють.
2.3.3. Варіант №3 (для тих хто не потребує терміново повернення грошових коштів та не бажає отримувати сертифікат):
- Покупець отримує 100% (сто відсотків) Номінальної вартості придбаного Квитка після стабілізації ситуації в країні, даний розрахунок між Сторонами є фінальним, жодних інших платежів на користь Покупця ні Організатор, ні Агент – не здійснюють, при цьому розмір сплачених Супутніх послуг (Сервісного збору) та Додаткових послуг – не повертається.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1. Акцептуючи дану Оферту Покупець погоджується з тим, що:
- Покупець своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про порядок повернення грошових коштів, така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.
- всі зобов'язання по Основній Публічній оферті виконані Агентом в повному обсязі, Покупець жодних претензій в тому числі фінансових до Агента та Організатора не має.
- Агент не несе жодної відповідальності за невиконання або неналежне виконання Організатором зобов’язань, які покладені на нього Законом України «Про захист прав споживачів», або які він взяв на себе по Основній Публічній оферті перед Покупцем за повернення грошових Коштів.