Редакція від 01 Січня 2018 року

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта Приватного підприємства «В ТІКЕТ», Фізичної особи-підприємця Лисенко Євгена Володимировича)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (надалі - Оферта), нижченаведені терміни та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:
1.1. «Оферта» - дана Публічна оферта на реалізацію Квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта Приватного підприємства «В ТІКЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНЦЕРТ ЮА», Фізичної особи-підприємця Лисенко Євгенія Володимировича, Фізичної особи-підприємця Радченко Віталія Сергійовича, Фізичної особи-підприємця Феліксової Оксани Сергіївни), опублікована за електронною адресою в мережі Інтернет: www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua та/або доступна за вимогою Покупця в Точках продажу Квитків;
1.2. «Принципал» - юридична особа, яка доручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між наявними у Агента субагентами) та бронюванням, оформленням, реалізацією (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти;
1.3. «Агент»- ПП «В ТІКЕТ» та/або ТОВ «КОНЦЕРТЮА» та/або Фізична особа-підприємець Лисенко Євген Володимирович та/або Фізичнаособа-підприємець Радченко Віталій Сергійович, уповноважена на підставі укладених з Принципалом Договорів, надавати послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різноманітні Заходи;
1.4. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;
1.5. «Захід» - культурно-видовищний захід, в тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт в залі, клубі чи на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якого можливо тільки за пред'явленням спеціального документа - Квитка;
1.6. «Зал» –означає приміщення та/або інший призначений об’єкт призначене для проведення Заходу;
1.7. «Місце» – означає місце в Залі (за наявності індивідуально визначеного місця)
1.8. «Електронний квиток» (надалі – Квиток) - упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), які однозначно описують та підтверджують право Покупця на одноразове відвідування Заходу;
1.9. «Бланк квитка» – друкована стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію щодо вартості Квитка, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення, та інше;
1.10. «Випуск квитка» – надсилання електронного зображення у формі Електронного квитка або його нанесення на Бланк квитка за допомогою пристрою друку, що відбувається безпосередньо перед продажем Квитка, або передачею його при застосуванні Системи;
1.11. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка, встановлена Принципалом для всіх Покупців;
1.12. «Система» - інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.
1.13. «Точка продажу» - місце продажу Квитків, що належить Агенту та/або субагентам/партнерам Агента;
1.14. «Сервісний збір» - сума коштів, що сплачується Покупцем на користь Агента під час придбання Квитка, з метою покриття (компенсації) витрат Агента, що виникають під час надання ним послуг з організації продажу Квитків, включаючи, але не обмежуючись технічним забезпеченням продажу Квитків, підтримкою інфраструктури Агента, забезпеченням безпеки інформації, проведенням фінансових операцій, наданням інформації Покупцям, обробкою Замовлень. Величина Сервісного збору для кожного Квитка, визначається Агентом за угодою з Принципалом, або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості Квитка або фіксована вартість;
1.15. «Додаткові послуги» - це послуги, які не входять до Сервісного збору, але які Агент може додатково надавати Покупцям за додаткову плату, розмір якої визначається Агентом самостійно;
1.16. «Замовлення» - один або кілька Квитків, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи, та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;
1.17. «Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно Анулюється автоматично.
1.18. «Сертифікат» - документ, який має обмежений термін дії та надає Покупцю право на отримання одноразової знижки, при оформленні замовлення на сайті www.concert.ua та/або в Точках продажу, де у відповідному розділі необхідно ввести штрих-код Сертифіката, після чого Сертифікат втрачає свою силу та не може бити використаний повторно. Розмір знижки, що надається за Сертифікатом є рівнозначним номіналу Сертифікату.
1.19. «Доставка» - комплексна послуга Агента, по переміщенню, перевезенню та адресної доставки Квитків до одержувача, що супроводжується інформуванням Покупця та відповідальністю за збереження відправлення.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оферта регламентує умови, порядок продажу Квитків та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцям проводиться виключно на умовах цієї Оферти, лише в разі її повного та беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.
2.3. З метою придбання Квитків у Агента, юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом, будь-якими не забороненим законодавством України способом. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом та юридичною особою.
2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в дану Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються та доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua та/або в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.
2.5. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт
www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua так і в Точках продажу, та не залежать від форми оплати.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг пов’язаних з оформленням, реалізацією та Доставкою (останнє за додаткову плату, що стягується окрім Сервісного збору) Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту - Послуги).
3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.
3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та/або інших осіб, що діють від його імені та за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала, в тому числі в зв'язку з реалізацією таким особами Квитків, а так само за організацію, факт проведення та зміст Заходів.
3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефона, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених справжньою Офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий.

Стаття 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Акцепт Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та в повному обсязі.
4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка за допомогою мережі Інтернет, по телефону або в Точці продажу, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходу, категорії Квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.
4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне та беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти, без будь-яких вилучень та/або обмежень, та рівносильне висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

Стаття 5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайтах Агента www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua.
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або в його Точку продажу, або в Точку продажу його офіційних представників (в тому числі субагентів).
5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється за умови порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.
5.4. За дотримання всіх умов цієї Оферти та після оплати Замовлення, останнє вважається виконаним, а у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.

Стаття 6. ДОСТАВКА КВИТКІВ

6.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється на вибір Покупця, наступними способами:
- на електронну пошту Покупця Агентом відправляється лист, як додаток до якого знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати. Зазначений бланк Квитка дає право Покупцю на одноразове відвідування обраного їм Заходу та пред'являється на вході.
- Доставка Квитка кур'єрською службою, здійснюється за додаткову плату, розмір якої визначається Агентом самостійно.

Стаття 7. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. У разі якщо Принципалом змінено схему розташування Місць в Залі, а також змінена їх кількість, в цьому разі Агент може замінити Покупцеві його Місце розташування в Залі, на інше аналогічне за своєю вартістю Місце. 7.2. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках: - відмова Покупця від оформлення Замовлення; - відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу; - відсутність оплати протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал; - при замовленні кур'єрської доставки, якщо кур'єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві у зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою. У разі якщо Принципалом змінено схему розташування Місць в Залі, а також змінена їх кількість, в цьому разі Агент може замінити Покупцеві його Місце розташування в Залі, на інше аналогічне за своєю вартістю Місце.
7.2. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:
- відмова Покупця від оформлення Замовлення;
- відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;
- відсутність оплати протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;
- при замовленні кур'єрської доставки, якщо кур'єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві у зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.

Стаття 8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. 8.1. В разі відміни, переносу або зміни Заходу, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний Квиток, здійснює Принципал. 8.1.1. Повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Принципалом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.
8.2. В разі якщо Принципал уповноважив Агента на здійснення повернення грошових коштів Клієнтам, що придбали Квиток на відмінений, перенесений або змінений Захід, та надав Агенту необхідну суму грошових коштів, в даному випадку Покупець може звернутись до Агента із зверненням (за наступними посиланням: https://concert.ua/uk/vozvrat), що має містити: - дані особи, що звертається (ПІБ) та її індивідуальний податковий номер, назву Заходу, кількість Квитків та їх штрих-код, Номінальну вартість Квитків, номер особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис; - копією документа підтверджуючого його особу. Зазначене звернення приймається Агентом тільки в разі дотримання Покупцем зазначених вимог до такого звернення. За поверненням коштів може звернутись тільки покупець, дані якого вказані в замовленні.
8.2.1. Плата за обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток Агентом не стягується, водночас повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Агентом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем.
8.3. Якщо Покупець бажає (з урахуванням положень п.8.3.1., п.8.3.2., п.8.3.3. цієї Оферти), здійснити повернення придбаного ним Квитка (з причин які не стосуються відміни, переносу або зміни Заходу) та отримати сплачені за нього грошові кошти, в такому разі Покупець звертається до Агента (за наступними посиланням: https://concert.ua/uk/vozvrat), з проханням здійснити таке повернення, не пізніше ніж за 48 годин до початку Заходу, на який Покупець придбав Квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Агента у термін менший ніж за 48 годин до початку Заходу та/або не відповідає умовам встановленим п.8.3.1. цієї Оферти, таке звернення не розглядається.
8.3.1. Звернення Покупця має містити: - дані особи, що звертається (ПІБ) та її індивідуальний податковий номер, назву Заходу, кількість Квитків та їх штрих-код, Номінальну вартість Квитків, номер особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис; - причини по яким Покупець бажає повернути грошові кошти; - копією документа підтверджуючого його особу. Дане звернення Агент передає Принципалу та не несе жодної відповідальності за прийняте ним рішення.
8.3.2. У разі якщо Принципалом прийнято рішення про здійснення повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, таке повернення здійснюється Агентом протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту повідомлення Принципалом Агента про таке рішення.
8.3.3. За обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, Агентом стягується з Покупця плата в розмірі 10% (Десяти відсотків) від Номінальної вартості квитка. Агент здійснює повернення Номінальної вартості квитка Покупцю, за вирахуванням вищезазначеної плати. Повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Агентом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем.
8.4. Положення цього пункту не впливають на права Покупця самостійно звернутися до Принципала за роз'ясненнями.
8.5. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець має право:
9.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи, розміри Сервісного збору та вартості Додаткових послуг в інших офіційних квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Агента.
9.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на сайтах www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua.
9.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайтах Агента www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua.
При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
9.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.
9.2. Покупець зобов'язаний:
9.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.
9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну та повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.
9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам).
Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента та його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності.
Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу Квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.
9.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.
9.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту, Принципалу, Організатору та іншим Покупцям.
9.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням та/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (Дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до Агента за вказаними на сайті Агента засобами зв'язку (в мережі Інтернет: www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua), із зазначенням та описом проблем/незручностей, які виникли.
9.3. Агент має право:
9.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.
9.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні інших Послуг.
9.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).
9.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Агента (www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua) Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.
9.3.5. Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.
9.3.6. Включати в вартість Замовлення та стягувати з Покупця вартість Сервісного збору та вартість Додаткових послуг.
Вартість Доставки Покупцем оплачується окремо.
9.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати вартості Квитка та Послуг перед тим, як зробити продаж та видачу Квитка Покупцю на руки.
9.3.8. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.
9.3.9. Додавати до вартості Замовлення Квитків додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:
- за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Квитків через контакт-центр Concert.ua (телефон, он-лайн чат, e-mail);
- за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками та відправку його електронною поштою Покупцеві;
- за бронювання Квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу, протягом певного часу при оформленні Замовлення;
- за друк Квитків для формування Замовлення з доставкою кур'єром;
- за друк Квитків у Точці продажу;
- за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;
- за прийом та інкасацію грошових коштів при оформленні Замовлення з оплатою кур'єру при отриманні Квитків;
- за оформлення, обробку та документальний супровід замовлень Квитків з оплатою за рахунком-фактурою;
- за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень Квитків (кількість Квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходу максимум);
- та інші Послуги.
Розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно та може бути змінено в будь-який час.
9.4. Агент зобов'язаний:
9.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.
9.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайтах Агента www.v-ticket.com.ua, www.concert.ua та/або надає в Точках продажу.
9.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Агентом.
9.4.4. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.

Стаття 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Агент не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, в тому числі стороною за угодою, укладеною між Принципалом та Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка.
10.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та Покупцем з метою реалізації останньому Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.
10.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.
10.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями в разі допущення помилок та неточностей в наданні ним своїх даних.
10.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.
10.6. У разі пред'явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов'язаних з відвідуванням та/або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеному в п.9.2.6. даної Оферти, дані вимоги в будь-якому випадку не підлягають задоволенню.
10.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.

Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.
11.2. Всі претензії в зв'язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

Стаття 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Агентом в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів.
12.2. За неможливості досягнення згоди щодо суперечок, що виникають, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.
12.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

Стаття 13. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Справжня Оферта вступає в силу з дати її розміщення на сайті Агента та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.
У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за телефоном:
044 222 00 22
095 655 99 33
063 655 99 33
096 655 99 33
Або напишіть запит на [email protected]
Графік роботи: з 09:00 до 21:00 (Понеділок - П'ятниця) / з 10:00 до 19:00 (Сб - Нд)