Chernivtsi Philharmonic, Events and tickets

Chernivtsi, ploshcha Filarmonii, 10

Closest events

Svyatoslav Kondratіv Vіkіng 15 February 19:00, Sat Svyatoslav Kondratіv Vіkіng Chernivtsi, Chernivtsi Philharmonic from 6.33 EUR Svyatoslav Kondratіv Vіkіng Don't wish 15 February Svyatoslav Kondratіv Vіkіng Chernivtsi Philharmonic Buy Three cats 23 February 11:30, Sun Three cats Chernivtsi, Chernivtsi Philharmonic from 4 EUR Three cats Don't wish 23 February Three cats Chernivtsi Philharmonic Buy